Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Faktaboks

  • Specialiseret, målrettet neurorehabilitering, genoptræning, behandling og vedligeholdende træning
  • Fysioterapeuter med specifik neurologisk efteruddannelse
  • Individuel træning, holdtræning  og hjemmetræning
  • Supervision og undervisning
  • Relevante fagpersoner indgår i et tværfagligt samarbejde ved behov

Bag NeuroFys.dk står fysioterapeuterne Birte O. Jepsen og Birgitte K. Thode samt en gruppe kvalificerede sundhedsprofessionelle. Begge indehavere har mere end 25 års erfaring indenfor genoptræning og rehabilitering af personer med neurologiske sygdomme på sygehus, i kommune og i privat praksis.

Al personale tilknyttet klinikken har efteruddannet sig indenfor neurologisk rehabilitering og genoptræning i ind og udland, der indbefatter større anerkendte kurser indenfor neurologisk genoptræning og rehabilitering samt vurdering og rådgivning.

Specifikt for terapeuterne kan nævnes Motor Control, Bobath, FOTT,  Affolter, Neuropædagogik, Motor Relearning Program, Task oriented training, Neurodynamik, Mulligan, Balance og svimmelhed samt kurser i tilpasning af hjælpemidler, herunder kørestole, hånd- og fodskinner. Yderligere kurser indenfor Neuropædagogik og Neuropsykologi bl.a. Kit Malia, A-One, AMPS, Apraksi-guidelines.

Klinikken deltager i projekter, udarbejdelse af kliniske retningslinjer, fagfora mv. indenfor det neurologiske fagområde. Senest har klinikken deltaget i Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksider udkom ultimo 2014.

Birgitte K. Thode

Fysioterapeut, SocD, Godkendt Specialist i det fysioterapeutiske speciale i rehabilitering, DF, indehaver

Genoptræning og rehabilitering, Undervisning, Konsulent og rådgivningsopgaver 

Autoriseret fysioterapeut fra University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Odense 1985. Birgitte  har arbejdet med mennesker med neurologiske sygdomme bl.a på Neurorehabilititering Sygehus Fyn og  Neurologisk afdeling, Holstebro Sygehus, hvor Birgitte har været klinisk underviser for fysioterapistuderende. Siden ansat ved Neurorehabiliteringsafsnit N3, Hospitalsenheden Vest bl.a som projektfysioterapeut i Apopleksiprojektet -  et tværsektorielt projekt ved Neurorehabiliteringsafsnit, N3, Hospitalsenheden Vest og Lemvig kommune. 

Videreuddannelse:

Social Diplomuddannelse, CVU-vita 

Birte O. Jepsen

Fysioterapeut, indehaver

Genoptræning og rehabilitering, Undervisning, Konsulent og rådgivningsopgaver

Autoriseret fysioterapeut fra Professionshøjskolen Metropol Fysioterapeutuddannelsen København 1982. Birte har siden arbejdet med mennesker med neurologiske sygdomme som afdelingsfysioterapeut på Neurologisk afdeling, Holstebro Sygehus. Efterfølgende ansat ved Neurorehabiliteringsafsnit N3, bl.a. som projektfysioterapeut i Apopleksiprojektet – et tværsektorielt projekt ved Neurorehabiliteringsafsnit, N3, Hospitalsenheden Vest og Lemvig kommune. 

Videreuddannelse: 

Evidensbaseret fysioterapi, CVU-vita

Gunhild Sigaard Hansen

Vores ergoterapeut Gunhild har mere end 30 års erfaring indenfor sit felt og er specialist i spise-/synkevanskeligheder (dysfagi), ADL-træning samt udredning, vejledning og træning af kognitive vanskeligheder og mental udtrætning.

Gundhild er autoriseret ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro i 1993, og tog i 2008 en sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis i rehabilitering. Sidst, men ikke mindst, har hun mere end 20 års praksiserfaring i neurorehabilitering fra sit arbejde i regionalt og kommunalt regi.

Anne Tersbøl Melsen

Neuropsykolog, Cand.psych.aut., Specialist i neuropsykologi. 

Neuropsykologisk vurdering, pårørende grupper

Helle Bro

Sygeplejerske og Sexologisk Rådgiver, DACS

Vandladningsproblemer, seksuel rådgivning

Autoriseret sygeplejerske 1983. Har speciale kompetencer indenfor vandladning og det sexologiske område gennem sygeplejearbejde på Neurologisk og Kirurgisk afdeling på Esbjerg Sygehus samt Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro. 

Uddannelse som sexologisk rådgiver - DACS 2012-2014. Har under hele forløbet ydet sexologisk rådgivning under supervision, herunder hos Kræftens Bekæmpelse. 

Videreuddannelse:

Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Rehabilitering og habilitering af mennesker med inkontinens, CVU-vita

Eksterne konsulenter

Marie Obel

Marie er fysioterapeut og Kandidat i idræt og sundhed, SDU. Marie har med forskellige efteruddannelser indenfor bl.a. neuropædagogik specialiseret sig i mental- og fysisk træning af børn og unge. Hun træner, vejleder og motiverer børn og unge, der af den ene eller anden grund er mentalt udfordret - (elite)idrætsudøveren - PTSD børn af veteranfamilier - og andre børn, der fysisk og/eller mental mistrivses.

Marie vejleder og underviser forældre, skolelærere, pædagoger, trænere, fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende og andre. Marie er desuden tilknyttet FCM, Holstebro Elitesport og Neurofys.dk.

Læs mere her

Esther Greve

Overlæge, MR, Speciallæge i Neurologi