Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Har du en funktionsnedsættelse, såsom dropfod grundet medfødt eller erhvervet sygdom kan du opleve, at de daglige gøremål kan være vanskelige at udføre. Her kan hjælpemidler, som kropsbårne hjælpemidler og andre hjælpemidler samt gode råd om boligindretning være med til at afhjælpe nogle af hverdagens problemer. Det er dog meget individuelt, hvilke hjælpemidler og muligheder, der fungerer for dig.

 - 165,4 KB I NeuroFys.dk tilbyder vi vurdering og rådgivning om hjælpemidler til dig. På baggrund af en vurdering af dine funktionsproblemer, herunder undersøgelse af ledbevægelighed, muskelkraft og muskelspænding, afprøver vi relevante skinner / hjælpemidler. Det kan være du allerede har en skinne eller et andet hjælpemiddel, der ikke afhjælper dine funktionsproblemer optimalt eller du har behov for nye hjælpemidler til at lette din hverdag. Sammen finder vi frem til hvilke hjælpemidler, der er gode for dig.

De kropsbårne hjælpemidler dækker for eksempel over håndskinner, dropfodsskinner og helbensskinner. Ved kropsbårne hjælpemidler samarbejder vi ofte med bandagist i vurdering og tilpasning af skinnen. Øvrige hjælpemidler omfatter rollator, kørestol, toiletforhøjer, hjælpemidler til personlig hygiejne og påklædning, særlige køkkenredskaber, gribetang mv. Her er de kommunale terapeuter en naturlig samarbejdspart. Særlige hjælpemidler som eksempelvis dropfodsstimulator, kræver længere tids afprøvning og justeringer.

Hjælpemidler skal udskiftes, når en individuel bedømmelse viser, at der er behov for det. Det vil typisk være aktuelt, hvis hjælpemidlet er blevet slidt, eller hvis der er kommet et nyt hjælpemiddel på markedet, der er markant bedre egnet til at dække dine behov. 

Du kan være berettiget til et hjælpemiddel, hvis det i væsentlig grad afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne, letter din daglige tilværelse derhjemme og/eller er nødvendigt for, at du kan passe dit arbejde. 

Det er kommunen, der yder den økonomiske hjælp til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Læs mere