Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Faktaboks

 • Specialiseret, målrettet neurorehabilitering, genoptræning, behandling og vedligeholdende træning
 • Fysioterapeuter med specifik neurologisk efteruddannelse
 • Individuel træning, holdtræning og hjemmetræning
 • Supervision og undervisning
 • Relevante fagpersoner indgår i et tværfagligt samarbejde ved behov
  Læs mere

 - 152,5 KB

Apopleksiklinikken tilbyder specialiseret, intensiv rehabilitering og genoptræning. Træningstilbuddet henvender sig til dig – ung eller voksen - med erhvervet hjerneskade, enten på baggrund af en blodprop i hjernen, hjerneblødning eller traume.

Træningen tager udgangspunkt i de funktionsproblemer, du oplever i din hverdag, som rejse-sætte sig, spise, klare toiletbesøg, forcere trappetrin, gå eller måske løbe. Forskning har vist, at netop en målrettet og specifik terapeutisk træning er væsentlig for, at du efter en hjerneskade opnår en højere funktionsevne. Med fokus på dine mål trænes specifikt de ting, du har svært ved. En hyppig og høj intensitet i træningen har vist sig at være vigtig. Læs mere

Det er væsentligt, at din genoptræning påbegyndes så tidligt som muligt, men forbedringer har vist sig at kunne forsætte flere måneder eller år efter skadens opståen afhængig af bl.a. rehabiliteringsindsatsen. Forud for et intensivt træningsforløb foretages en forundersøgelse mhp. afklaring af dine udviklingsmuligheder.

Genoptræningen foregår i trygge og tillidsfulde rammer og varetages af fysioterapeuter med efteruddannelser og specialviden på området. Ved behov kan en del af træningen foregå i dit eget hjem m.h.p. at indøve de færdigheder, du har brug for i de daglige gøremål. 

 - 29,3 KB

Dine pårørende har mulighed for at deltage i pårørendegruppe på klinikken.

Der arbejdes i træningsforløbene tæt sammen med pårørende, læge og evt. kommunalt personale. Desuden inddrages andre relevante fagpersoner såsom neurolog, neuropsykolog, ergoterapeut, talepædagog og bandagist.

Klinikken sidder i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, der udarbejder ’Nationale kliniske retningslinjer for ergo- og fysioterapeuter til erhvervet hjerneskade’.

 

Træningstilbud er varieret og planlægges ud fra den enkeltes behov. Målet er, at du opnår bedring af din funktionsevne og dermed større uafhængighed.

 

Træningsforløb

Intensiv genoptræning

Halvdagsforløb: 2-3 timer på hverdage i min. 6 uger.  - 33,5 KB

Forløbet omfatter forundersøgelse/visitering og individuel genoptræning i form af intensive, målrettede øvelser og specifik funktionstræning. Dette kombineres med vægtaflastet gangtræning, styrke- konditionstræning og hjemmetræning ved behov. Opfølgning 1 måned efter endt træningsforløb.

Træningstilbuddet omfatter:

 • Indledende fysioterapeutisk undersøgelse, tests og målsætning
 • Halvdagstræning ( 3 x ¾ time på hverdage) i 6-8 uger
 • Intensiv, målrettet neurologisk fysioterapi
 • ADL træning ved behov
 • C.I.M.T. (Constrained induced movement therapy) ved behov
 • Vægtaflastet gangtræning ved behov 
 • Evt. Hjemmetræning
 • Løbende tests og justeringer af træningen
 • Udlevering af selvtræningsprogram 
 • Opfølgning 1-2 måneder efter endt træningsforløb
 

Fleksible behandlings-/træningsforløb evt. som 'Brush-up'

Træningstilbud tilpasset den enkelte. Forløb består ofte af ¾ til 2 timers træning fordelt på 2-4 dage ugentlig i en tidsafgrænset periode. 

Denne træning kan endvidere være et supplement til et kommunalt træningstilbud som eksempelvis en genoptræningsplan efter udskrivning fra sygehus, holdtræning i kommunal rehabiliteringsafdeling eller vederlagsfri fysioterapi for at øge træningseffekten og opnå bedre funktion. 

Genoptræningstilbuddet omfatter:

 • Indledende neurofysioterapeutisk undersøgelse – målsætning 
 • ¾ -2 timers behandlinger 2-4 gange pr. uge i en individuel fastsat periode
 • Målrettet neurologisk fysioterapi og/eller ergoterapi
 • Hjemmetræning ved behov evt. kombineret med vejledning til kommunens personale
 • Løbende tests og justeringer af træningen
 • Tværfagligt samarbejde med sygehus, egen læge og kommunalt personale 
 • Evt. vægtaflastet gangtræning 
 • Udlevering af selvtræningsprogram 
 • Opfølgning efter endt træningsforløb 

Vægtaflastet gangbåndstræning kombineret med styrke- og konditionstræning

1½ times daglig træning på hverdage i 12 uger. Træningstilbuddet kræver du har en mindre gangfunktion evt. med personstøtte eller støtte af ganghjælpemiddel. Forløbet underbygges af nyeste forskning og er inspireret af gangbåndstræning på Center for Hjerneskade, København. Læs mere

 - 74,3 KB

Målet er, at kunne gå mere sikkert, længere og hurtigere. Indeholder forundersøgelse/ visitering, vægtaflastet gangtræning, balance, styrke- konditionstræning, funktionstræning samt evt. hjemmetræning ved behov. Opfølgning 1-3 måneder efter endt træningsforløb.

Træningstilbuddet omfatter:

 • Indledende fysioterapeutisk undersøgelse og målsætning
 • 1½ times træning alle hverdage i 12 uger 
 • Individuelt tilrettelagt intensiv styrketræning, konditionstræning og vægtaflastet gangbåndstræning med stigende hastighed
 • Løbende tests og justeringer af træningen
 • Hjemmetræning ved behov
 • Udlevering af selvtræningsprogram 
 • Efter 1-3 måneder: opfølgning i form af gentagelse af tests/undersøgelse

Hjemmetræning

Hjemmetræning vil være meget individuelt sammensat og ofte i kombination med et træningsforløb på klinikken. Ved behov inddrages kommunal hjemmepleje og/eller terapeut.

Målet er at klare dagligdagen i hjemmet, såsom komme på toilet, komme i og ud af sengen, flytte sig fra stol til stol, gang, klare trapper og lignende bedst muligt. 

Der kan være forløb, hvor én enkelt vurdering kombineret med vejledning kan være løsningen på en fastlåst situation i hjemmet.  Andre vil have gavn af egentlig træning i hjemmet, hvor de kendte, konkrete fysiske rammer understøtter træningen, og problemerne finder deres løsning dér, hvor de opstår. Ofte kan dette afhjælpe et eventuelt øget hjælpebehov.

 

Uforpligtende snak

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om, hvorvidt Neurofys.dk kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende snak.

Telefon 96 10 20 45 - eller mail: info@neurofys.dk