Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Svimmelheds- og balancetræning

Balance og svimmelhedsproblemer kan skyldes neurologisk sygdom, dysfunktion af den vestibulære sans, synsproblemer, led- og muskelproblemer/sygdomme m.m. Der kan således være flere årsager til svimmelhed og dårlig balance afhængigt af, hvor problemet er, og om det er et akut opstået problem eller et vedvarende problem. Der kan ofte opnås gode resultater ved træning.  Læs mere

Træning for at bedre din svimmelhed og/eller balance  bygger i NeuroFys.dk altid på en forudgående vurdering, så træningen specifikt målrettes dit problem.

Elstimulation, herunder funktionel elstimulation (FES) og dropfodsstimulator

El-stimulation benyttes som supplement i genoptræningen af hånd / armskader eller til behandling af lammelser eller nedsat styrke efter fx hjerneskade eller operation. El-stimulation virker bedst, når det understøtter den aktivitet, der trænes, f.eks. hjælper til at åbne hånden når der gribes om et glas eller ved at løfte foden under gangtræningen. Denne form for els-stimulation kaldes Funktionel elstimulation (FES)

Personer med dropfod, hvor foden ikke kan løftes fra underlaget under gang, kan bruge el-stimuleringen som hjælpemiddel, en såkaldt dropfodsstimulator. Dropfodsstimulatoren fungerer således som et hjælpemiddel og kan være en erstatning for en dropfodsskinne i dagligdagen. Læs mere

Klinikken deltager i efteråret 2015 i en videnskabelig undersøgelse af refleksbaseret elstimulation under gangtræning. Du kan læse mere om dette på vores neuroblog. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om denne form for elterapi-træning. 

Behandling / træning af tygge- og synkevanskeligheder (Dysfagi)

Dysfagi er spiseproblemer opstået som følge af en hjerneskade, der dels har medført lammelser og dels har ramt de dele af hjernen, der styrer den normale tygge/synke funktion.

Problemerne kan omfatte: Nedsat eller manglende evne til at synke, problemer med at håndtere spyt i munden og man synker kun få gange, problemer med at tygge og bearbejde maden, problemer med at drikke tynde væsker, hoste i forbindelse med måltider og/eller stemmen er ”våd” - efter at mad og drikke synkes.

Vanskelighederne kan føre til fejlsynkning med risiko for lungebetændelse. Ofte vil måltiderne strække sig over meget lang tid og der kan opstå vægttab som følge af, at der ikke indtages tilstrækkelig mængde føde.

På baggrund af en udredning af vanskelighederne vurderes muligheden for en indsats evt. i samråd med egen læge. Indsatsen kan specifikt omfatte: Mundstimulering og træning (Oral motorisk træning), fokus på den siddende stilling ved måltidet samt råd og vejledning omkring konsistens af mad og drikke.

I forløbet vil der blive lagt vægt på et samarbejde med den eller de personer, der i det daglige er med i tilberedning af maden eller støtter op omkring måltidet.

Sprog- og taletræning

'Afasi', 'taleapraksi', 'dysartri' og 'kognitive sproglige vanskeligheder' er forskellige former for tale- og sprogvanskeligheder, der oftest opstår som følge af en blodprop, hjerneblødning eller skade i hjernen. Sværhedsgraden indenfor de enkelte tale- og sprogvanskeligheder kan spænde fra lettere nedsat formåen til tale og kommunikering til helt manglende evne/mulighed for at anvende sproget, tale og kommunikere.

Træningen vil således tage udgangspunkt i en grundig udredning og rette sig specifikt mod dit tale/sprog-problem. Det kræver høj grad af motivation og ofte vil inddragelse af pårørende eller hjælpere være aktuel.

Kognitiv træning

Kognitive vanskeligheder som følge efter en hjerneskade, kan komme til udtryk som problemer med opmærksomheden, hukommelsen og såkaldte eksekutive funktioner.

  • Opmærksomhedsproblemer kan opleves som nedsat evne til at holde koncentrationen, vanskeligheder med at fravælge irrelevant information, hvorved man let afledes, besvær med at skifte fokus mellem forskellige stimuli og/eller svært ved at gøre flere ting samtidigt - kunne multitaske.
  • Hukommelsesproblemer kan bl.a. opleves som: vanskeligheder med at huske og/eller med at genkalde informationer  og hændelser .
  • Eksekutive problemer kan opleves somvanskeligheder med at tage initiativ og igangsætte nye aktiviteter, planlægge og styre rækkefølgen i opgaver,holde overblik og/eller svært ved at forudse en situation og være fleksibel i måden at løse en opgave på.

Den kognitive træning vil tilrettelægges ud fra dit specifikke problem, dine ressourcer og individuelle behovAfhængig af en grundig forundersøgelse tilrettelægges træningen på individuelt niveau og i et samarbejde med personer omkring dig. Der vil være mulighed for at tilrettelægge en koordineret indsats mellem neuropsykolog og ergoterapeut.

Træningen kan omhandle specifikt niveau, hvor der arbejdes med den underliggende kognitive komponent, det kan være strategi træning og træning af kognition i daglige færdigheder og/eller vejledning af de personer som i det daglige støtter din hverdag.

Som en del af træningen lægges der vægt på at give en forståelse af, hvorledes hjernen bearbejder stimuli og styrer alle handlinger og på hvilken måde en skade i hjernen kan forstyrre disse processer. Denne undervisning kan også rettes mod pårørende.

Supplerende træning / 'Brush up'

Forskning viser, at en optimal genoptræning efter eksempelvis en apopleksi kræver en intensiv, målrettet og specialiseret træningsindsats. Desværre har det offentlige sundhedsvæsen ofte ikke ressourcer til at honorere dette, med et uudnyttet træningspotentiale hos klienten til følge.

Oplever du, at du får du ’for lidt træning’, har et ’uudnyttet træningspotentiale’ - eller har du måske oplevet et ’funktionsfald’ efter endt genoptræning, tilbyder vi dig en supplerende specialiseret træning med udgangspunkt i dit specifikke problem og/eller et kortere intensivt ”Brush-up” træningsforløb. Læs mere

Terapeutisk- og velfærdsmassage

Den terapeutiske massage kan løsne myoser og afhjælpe spændinger. Blodgennemstrømningen øges, opheling stimuleres, vævet gøres mere fleksibelt og smerter lindres. Her arbejdes i dybden lokalt i muskel / sene og led ud fra dit specifikke problem.

Afspændende massage virker beroligende og er generelt sundhedsfremmende – effekten kan bl.a. måles på lavere blodtryk, lavere puls, nedsat produktion af stresshormon og bedring af søvnen. Har du generelle muskelspændinger, eller føler du dig stresset og anspændt, har du gavn af en afspændende massage.

Uforpligtende snak

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om, hvorvidt Neurofys.dk kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende snak.

Telefon 96 10 20 45 - eller mail: info@neurofys.dk