Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Faktaboks

  • Hjernerystelse opstår ved en skade (traume) mod hovedet, hvor hjernen "rystes" uhensigtsmæssigt mod kraniekassen.
  • En hjernerystelse forårsager en forbigående ændring i hjernens funktion.
  • De efterfølgende umiddelbare symptomer kan være hovedpine, kvalme, svimmelhed og hukommelsestab for episoden.
  • Flere oplever endvidere problemer med at koncentrere sig,  udpræget træthed samt lyd- og lysfølsomhed.
  • Langt de fleste bliver helt raske i løbet af højst 3 måneder.
  • Nogle få (op til 25 %) har længerevarende symptomer udover 3 måneder. Man taler om et postcommotionelt syndrom.
  • Enkelte kan få et kortvarigt krampeanfald umiddelbart efter en ellers upåfaldende hjernerystelse. Sjældent ses motoriske bevægeforstyrrelser, såsom dystoni.

 (Kilde: Patienthåndbogen)

Hjernerystelse er en skade i hjernen, der kan opstå efter et slag / traume mod hovedet eller krop efter eksempelvis fald, trafikulykker og sportsulykker. Det kan være en stor direkte eller indirekte skade eller flere, men gentagne, mindre skader mod hovedet. Når man slår hovedet bevæger hjernen sig en smule i kraniet, hvorved der opstår en forstyrrelse i hjernen, der bevirker at hjernen ikke arbejder optimalt i en periode. Nervesystemet er så at sige sensitivt / overaktivt, således at nervesystemet og hjernen overreagerer på selv mindre sanseindtryk.

Symptomerne efter en hjernerystelse kan være fysiske, kognitive (tænkning), emotionelle og søvnrelaterede - ofte ses en kombination af disse. Hyppigste symptomer er hovedpine, svimmelhed, træthed / udmattelse, tab af koncentration og lette hukommelsesforstyrrelser. Du kan opleve, at du også er støj- og lysfølsom. Andre oplever irritabilitet, angst og søvnløshed i forbindelse med hjernerystelsen. I sværere tilfælde kan der endvidere forekomme talebesvær, lammelser og andre bevægelsesforstyrrelser (dystnonier).

De fleste der pådrager sig en hjernerystelse kommer sig i løbet af en lille uges tid. Nogle symptomer kan vare ved fra uger til et par måneder eller måske længere. Ved længerevarende symptomer taler man om et postcommotionelt syndrom. Den præcise årsag bag et postcommotionelt syndrom kendes ikke. Der er formentlig både egentlige kropslige årsager såsom overfølsomhed i nervesystemet, men også forhold som bekymring, chok, depression, stress og lignende ser ud til at have betydning. Der er dog tale om en forbigående tilstand.

Behandlingen de første 2 dage er at hvile sig. Hvor længe og hvor meget du herefter har behov for at hvile er meget individuelt og afhænger af, hvordan du har det. Det er vigtigt, at dine aktiviteter målrettes og tilpasses netop dit niveau, så din restitution understøttes. Der er intet, der tyder på, at fysisk aktivitet forværrer din hjernerystelse, men for en del med hjernerystelse kan motion være meget svært at komme i gang med på egen hånd.

Ved længerevarende hjernerystelse ud over 3-5 uger oplever flere derfor et behov for en efterfølgende genoptræning, og vejledning i at gøre ting på en ny og mere hensigtsmæssig måde.

Hvad tilbyder vi?

Neurofys.dk tilbyder et helhedsorienteret forløb ved neuro-fysioterapeut. Vi samarbejder tæt med neuropsykolog ved behov samt en række eksterne fagpersoner, såsom neurolog, psykolog, optometrist, cert. kognitiv terapeut og ørelæge, for derved at sikre bedst mulige resultater. Forløbene har baggrund i seneste forskning på området, bl.a. fra Center for hjerneskade i København.

Genoptræningen efter en hjernerystelse tilrettelægges individuelt. Der tages således udgangspunkt i dig og hvordan dit nervesystem reagerer på forskellige former for aktivitet. Formålet er, at du opnår en indsigt i din nuværende fysiske formåen, så du bedre kan udnytte dine ressourcer i hverdagen m.h.p. hurtigst mulig restitution. 

Gennem målrettet fysisk træning øges dit generelle aktivitetsniveau. Vi har fokus på at vedligeholde / forbedre konditionen og muskelstyrken og samtidig håndtere dine gener, såsom hurtig udtrætning og hovedpine.

Undervisning omkring hjernerystelse og behandlingsmuligheder indgår i genoptræningsforløbet. Vi inviterer gerne dine pårørende med, så de bedre kan forstå dine problemer og støtte dig. Du undervises endvidere i vejrtræknings- og afspændingsteknikker, som du kan bruge i din hverdag m.h.p. at give din hjerne og nervevæv tiltrængte hvil.

Mental træning eller kognitiv terapi indgår som en vigtig del af genoptræningen for at imødegå de psykiske udfordringer længere tids inaktivitet naturligt giver. Der arbejdes med tænkningen omkring dig selv, din situation, andre og din fremtid. Du arbejder med de krav du sætter til dig selv. Ved at ændre adfærd i en mere positiv og konstruktiv retning ændres også følelserne positivt.

Intensiv kognitiv terapi har vist sig i internationale studier at have stor effekt på langvarige følger efter en hjernerystelse og kan tilbydes ved behov af neuropsykolog.

Uforpligtende snak

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om, hvorvidt Neurofys.dk kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende snak.

Telefon 96 10 20 45 - eller mail: info@neurofys.dk