Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Faktaboks

  • Specialiseret, målrettet neurorehabilitering, genoptræning, behandling og vedligeholdende træning
  • Fysioterapeuter med specifik neurologisk efteruddannelse
  • Individuel træning, holdtræning  og hjemmetræning
  • Supervision og undervisning
  • Relevante fagpersoner indgår i et tværfagligt samarbejde ved behov

Bag NeuroFys.dk står fysioterapeuterne Birte O. Jepsen og Birgitte K. Thode samt en gruppe kvalificerede sundhedsprofessionelle.  Begge indehavere har mere end 25 års erfaring indenfor genoptræning og rehabilitering af personer med neurologiske sygdomme på sygehus, i kommune og i privat praksis.

Klinikkens sundhedspersonale favner i dag fysio- og ergoterapeuter, neuropsykolog, sygeplejerske/sexolog og fysioterapeutstuderende samt ekstern konsulent - speciallæge i neurologi.

Al personale tilknyttet klinikken har efteruddannet sig indenfor neurologisk rehabilitering og genoptræning i ind og udland, der indbefatter større anerkendte kurser indenfor neurologisk genoptræning og rehabilitering samt vurdering og rådgivning. Specifikt for terapeuterne kan nævnes Motor Control, Bobath, FOTT,  Affolter, Neuropædagogik, Motor Relearning Program, Task oriented training, Neurodynamik, Mulligan, Balance og svimmelhed samt kurser i tilpasning af hjælpemidler, herunder kørestole, hånd- og fodskinner. Yderligere kurser indenfor Neuropædagogik og Neuropsykologi bl.a. Kit Malia, A-One, AMPS, Apraksi-guidelines.

 - 62,1 KB

Klinikken deltager i projekter, udarbejdelse af kliniske retningslinjer, fagfora mv. indenfor det neurologiske fagområde. Klinikken har bl.a. deltaget i Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi.

Birte O. Jepsen

Fysioterapeut, LSVT BIG Certified Clinician, indehaver

Genoptræning og rehabilitering, Undervisning, Konsulent og rådgivningsopgaver

Autoriseret fysioterapeut fra Professionshøjskolen Metropol Fysioterapeutuddannelsen København 1982. Birte har siden arbejdet med mennesker med neurologiske sygdomme som afdelingsfysioterapeut på Neurologisk afdeling, Holstebro Sygehus. Efterfølgende ansat ved Neurorehabiliteringsafsnit N3, bl.a. som projektfysioterapeut i Apopleksiprojektet – et tværsektorielt projekt ved Neurorehabiliteringsafsnit, N3, Hospitalsenheden Vest og Lemvig kommune. 

Videreuddannelse: 

Evidensbaseret fysioterapi, CVU-vita

Birgitte K. Thode

Fysioterapeut, SocD, Godkendt Specialist i det fysioterapeutiske speciale i rehabilitering ved Danske Fysioterapeuter, indehaver

Genoptræning og rehabilitering, Undervisning, Konsulent og rådgivningsopgaver 

Autoriseret fysioterapeut fra University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Odense 1985. Birgitte  har arbejdet med mennesker med neurologiske sygdomme bl.a på Neurorehabilititering Sygehus Fyn og  Neurologisk afdeling, Holstebro Sygehus, hvor Birgitte har været klinisk underviser for fysioterapistuderende. Siden ansat ved Neurorehabiliteringsafsnit N3, Hospitalsenheden Vest bl.a som projektfysioterapeut i Apopleksiprojektet -  et tværsektorielt projekt ved Neurorehabiliteringsafsnit, N3, Hospitalsenheden Vest og Lemvig kommune. 

Videreuddannelse:

Social Diplomuddannelse, CVU-vita 

Anne Christine Melvaer Bøjlesen

Fysioterapeut

Genoptræning og rehabilitering

 

Marie Obel

Fysioterapeut 

Genoptræning, holdtræning og rådgivning. 

Autoriseret fysioterapeut fra Via UC Holstebro 2015. Kandidat i idræt og sundhed på Syddansk Universitet, Odense.

Er derudover en meget engageret badmintontræner i Langhøj KFUM/Off-pist, Holstebro Sports college, EliteSport Holstebro og Rydehave elitelinje, hvor hun træner både ungdom og seniorer. 

 

Anne Tersbøl Melsen

Neuropsykolog, Cand.psych.aut., Specialist i neuropsykologi. 

Neuropsykologisk vurdering, pårørende grupper

Læs mere her

Helen Mark Laugesen

Ergoterapeut og talepædagog

Træning af tygge-/synkevanskeligheder (dysfagi), ADL-træning, Kognitiv træning, Talevurdering

Autoriseret ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Århus i 1989. Uddannelse som logopæd – Diplomuddannelse University College Nordjylland 2013.

Har i alle år haft særlig interesse for det neurologiske område og har arbejdet indenfor neurorehabilitering af traumatiske hjerneskader og apopleksi. Ansættelse på Bo-og genoptræningscentret Lunden i Varde, Hjælpemiddelcentralen i Ringkøbing Amt, og på Neurorehabiliteringsafdelingen N3, Lemvig.

Helle Bro

Sygeplejerske og Sexologisk Rådgiver, DACS

Vandladningsproblemer, seksuel rådgivning

Autoriseret sygeplejerske 1983. Har speciale kompetencer indenfor vandladning og det sexologiske område gennem sygeplejearbejde på Neurologisk og Kirurgisk afdeling på Esbjerg Sygehus samt Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro. 

Uddannelse som sexologisk rådgiver - DACS 2012-2014. Har under hele forløbet ydet sexologisk rådgivning under supervision, herunder hos Kræftens Bekæmpelse. 

Videreuddannelse:

Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Rehabilitering og habilitering af mennesker med inkontinens, CVU-vita

Rebecca Broch

Fysioterapeutstuderende ved Via UC Holstebro. 

Fysiurgisk massage

Eksterne konsulenter

Esther Greve

Overlæge, MR, Speciallæge i Neurologi