Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Forskning viser, at en optimal genoptræning efter eksempelvis en apopleksi kræver en intensiv, målrettet og specialiseret træningsindsats. Desværre har det offentlige sundhedsvæsen ofte ikke ressourcer til at honorere dette, med et uudnyttet træningspotentiale hos klienten til følge.

Oplever du, at du får du ’for lidt træning’, har et ’uudnyttet træningspotentiale’ - eller har du måske oplevet et ’funktionsfald’ efter endt genoptræning, tilbyder vi dig en supplerende specialiseret træning med udgangspunkt i dit specifikke problem og/eller et kortere intensivt ”Brush-up” træningsforløb. Læs mere

Denne træning kan således være et supplement til et kommunalt træningstilbud som eksempelvis en genoptræningsplan efter udskrivning fra sygehus, holdtræning i kommunal rehabiliteringsafdeling eller vederlagsfri fysioterapi for at øge træningseffekten og opnå bedre funktion.

Træningstilbuddet tilpasses dig og dine behov. Forløb består ofte af ¾ til 2 timers træning fordelt på 1-4 dage ugentlig i en tidsafgrænset periode. 

Genoptræningstilbuddet omfatter:

  • Indledende neurofysioterapeutisk undersøgelse – målsætning 
  • ¾ -2 timers behandlinger 1-4 gange pr. uge i en individuel fastsat periode
  • Målrettet neurologisk fysioterapi og/eller ergoterapi
  • Hjemmetræning ved behov evt. kombineret med vejledning til kommunens personale
  • Løbende tests og justeringer af træningen
  • Tværfagligt samarbejde med sygehus, egen læge og kommunalt personale 
  • Evt. vægtaflastet gangtræning 
  • Udlevering af selvtræningsprogram 
  • Opfølgning efter endt træningsforløb