Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Faktaboks

  • Neurologiske sygdomme har ofte vidtrækkende konsekvenser for såvel dig som for din familie
  • Dine muligheder for eksempelvis at deltage i familiens aktiviteter, skole/uddannelse og indgå i arbejdsmarkedet kan være ramt. Ligeledes er muligheden for at indgå i sociale sammenhænge ofte vanskeliggjort. 
  • Neurologisk genoptræning indgår som en del af den samlede neurorehabilitering, der sigter mod, at du opnår høj grad af selvbestemmelse og livskvalitet
  • Rehabiliteringsbegrebet
    Læs mere

NeuroFys.dk er en neurologisk klinik, der er specialiseret i rehabilitering, genoptræning og behandling af mennesker med neurologiske sygdomme og dysfunktioner i balancesystemet i øvrigt. 

Neurologiske sygdomme og lidelser karakteriseres ved, at de rammer nervesystemet dvs. det omfatter sygdomme eller traumer af hjernen og rygmarven (det centrale nervesystem), i kroppens nervebaner (det perifere nervesystem) samt visse muskelsygdomme. Lidelser i hjernen og resten af nervesystemet er årsag til mere end 30 % af alle sygdomme i Danmark. 

For nogen er skaden kommet pludseligt, som ved erhvervet hjerneskade efter f.eks. en blodprop/ blødning i hjernen (apopleksi) eller ved para/tetraplegi, whiplash og hjernerystelse efter et traume - for andre er følgerne kommet gradvist som en del af en progredierende sygdom som scleroseparkinsonisme, Syrinx og Chiari, Charcot Marie Tooth og andre.

 - 70,4 KB

Følgerne efter neurologiske sygdomme er vidt forskellige afhængigt af, hvor skaden er. Således kan du have symptomer som lammelser, spasticitet, føleforstyrrelser, smerter, svimmelhed og balanceproblemer, synke- og taleproblemer (eks. dysfagi og afasi). Desuden kan du have kognitionsproblemer som problemer med tænkning, personlighedsændringer, m.m.

Det er symptomer, der alle påvirker din funktionsevne. Det kan eksempelvis være svært at gå, spise, læse og skrive, tage tøj på, klare et toiletbesøg på egen hånd, være sammen med mange mennesker osv. Dette betyder for mange, at det er vanskeligt at deltage i hverdagens aktiviteter såvel på arbejde som i hjemmet. 

Det er således mennesker med vidt forskellige neurologiske diagnoser og symptomer, der finder vejen til vores klinik m.h.p. vurdering, træning, behandling og vejledning.

Neurorehabilitering i praksis 

Neurorehabilitering henviser til en særlig specialiseret viden indenfor det neurologiske område, som er central i rehabiliteringen af personer med skader på centralnervesystemet. Målet er overordnet, at du opnår en øget funktionsevne herunder får de redskaber, der er nødvendige for at opnå størst mulig uafhængighed og selvbestemmelse. 

NeuroFys.dk’s fokus er specifik genoptræning, som en del af den samlede neurorehabilitering. Din rehabilitering tilrettelægges individuelt i f.t. dine mål, din specifikke diagnose, dine ressourcer og sværhedsgraden af funktionsnedsættelsen. Andre fagpersoner tilknyttet klinikken inddrages i din rehabilitering i det omfang der er brug for det. Vi arbejder således både ud fra din situation og klinikkens flerfaglige ekspertise. læs mere

Samarbejde med dine pårørende og evt. kommunale fagpersoner såsom hjemmepleje, personlig hjælper, terapeut m.m. er endvidere en vigtig del af din genoptræning hos os.

Uforpligtende snak

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om, hvorvidt Neurofys.dk kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende snak.

Telefon 96 10 20 45 - eller mail: info@neurofys.dk