Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Supervision er professionel rådgivning til dig, din familie og/eller fagpersoner i dit nærmiljø. Supervisionen giver støtte, indsigt, råd og vejledning samt konkrete anvisninger i forhold til din funktionsevne. Vi hjælper dig med en professionel udredning af din funktionsevne og giver anbefalinger til, hvordan den videre rehabilitering kan foregå. 

På baggrund af udredningen tilbyder vi målrettet neurorehabilitering, hvori indgår supervision og vejledning til dig, din familie og de fagpersoner, der omgiver dig i din dagligdag. Det er vigtigt at sikre, at alle i dine omgivelser har størst mulig viden og indsigt, så de gode resultater kan fastholdes.  Udredning, træning og supervision kan enten foregå på klinikken eller i dine egne omgivelser.

Klinikken tilbyder også konsulentrådgivning og undervisning af fagpersonel. Det kan være, at tingene af den ene eller den anden grund ikke fungerer for dig i hverdagen. Her vil et konsulentbesøg ofte kunne løse op på en fastlåst situation i samarbejde med kommunens personale. Dette kan i mange tilfælde også afhjælpe et eventuelt øget hjælpebehov. 

Undervisning

Vi tilbyder individuel tilrettelagt undervisning i træning og rehabilitering. Undervisningen kan målrettes fysioterapeuter og/eller tværfaglige samarbejdspartnere.