Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Behandlings-/træningsforløb 

Træningsforløbet kan være et træningstilbud efter endt genoptræning eller som et brush-up træningsforløb, hvis dit funktionsniveau er faldet. Træningsforløbet kan også være et supplement til et kommunalt træningstilbud som eksempelvis en genoptræningsplan efter udskrivning fra sygehus, holdtræning i kommunal rehabiliteringsafdeling eller træningen kan supplere den vederlagsfri fysioterapi for at øge træningseffekten og opnå bedre funktion.

Træningsforløb består af ¾ til 2 timers træning fordelt på 2-5 dage ugentlig i en tidsafgrænset periode. 

Træningstilbuddet er tilpasset den enkeltes behov og formåen og fastlægges i samråd med dig efter en første konsultation / undersøgelse.

Genoptræningstilbuddet omfatter:

 • Indledende neurofysioterapeutisk undersøgelse – målsætning 
 • ¾ -2 timers behandlinger 2-4 gange pr. uge i en individuel fastsat periode
 • Målrettet neurologisk fysioterapi og/eller ergoterapi
 • Hjemmetræning ved behov evt. kombineret med vejledning til kommunens personale
 • Løbende tests og justeringer af træningen
 • Tværfagligt samarbejde med sygehus, egen læge og kommunalt personale 
 • Evt. vægtaflastet gangtræning 
 • Udlevering af selvtræningsprogram 
 • Opfølgning efter endt træningsforløb 

Intensiv genoptræning

Halvdagsforløb: 2-3 timer på hverdage i min. 6 uger.  - 33,5 KB

Forløbet omfatter forundersøgelse/visitering og individuel genoptræning i form af intensive, målrettede øvelser og specifik funktionstræning. Dette kombineres med vægtaflastet gangtræning, styrke- konditionstræning og hjemmetræning ved behov. Opfølgning 1 måned efter endt træningsforløb.

Træningstilbuddet omfatter:

 • Indledende fysioterapeutisk undersøgelse, tests og målsætning
 • Halvdagstræning ( 3 x ¾ time på hverdage) i 6-8 uger
 • Intensiv, målrettet neurologisk fysioterapi
 • ADL træning ved behov
 • C.I.M.T. (Constrained induced movement therapy) ved behov
 • Vægtaflastet gangtræning ved behov 
 • Evt. Hjemmetræning
 • Løbende tests og justeringer af træningen
 • Udlevering af selvtræningsprogram 
 • Opfølgning 1-2 måneder efter endt træningsforløb 

Vægtaflastet gangbåndstræning kombineret med styrke- og konditionstræning

1½ times daglig træning på hverdage i 12 uger. Træningstilbuddet kræver du har en mindre gangfunktion evt. med personstøtte eller støtte af ganghjælpemiddel. Forløbet underbygges af nyeste forskning og er inspireret af gangbåndstræning på Center for Hjerneskade, København. Læs mere

 - 74,3 KB

Målet er, at kunne gå mere sikkert, længere og hurtigere. Indeholder forundersøgelse/ visitering, vægtaflastet gangtræning, balance, styrke- konditionstræning, funktionstræning samt evt. hjemmetræning ved behov. Opfølgning 1-3 måneder efter endt træningsforløb.

Træningstilbuddet omfatter:

 • Indledende fysioterapeutisk undersøgelse og målsætning
 • 1½ times træning alle hverdage i 12 uger 
 • Individuelt tilrettelagt intensiv styrketræning, konditionstræning og vægtaflastet gangbåndstræning med stigende hastighed
 • Løbende tests og justeringer af træningen
 • Hjemmetræning ved behov
 • Udlevering af selvtræningsprogram 
 • Efter 1-3 måneder: opfølgning i form af gentagelse af tests/undersøgelse

Hjemmetræning

Hjemmetræning vil være meget individuelt sammensat og ofte i kombination med et træningsforløb på klinikken. Ved behov inddrages kommunal hjemmepleje og/eller terapeut.

Målet er at klare dagligdagen i hjemmet, såsom komme på toilet, komme i og ud af sengen, flytte sig fra stol til stol, gang, klare trapper og lignende bedst muligt. 

Der kan være forløb, hvor én enkelt vurdering kombineret med vejledning kan være løsningen på en fastlåst situation i hjemmet.  Andre vil have gavn af egentlig træning i hjemmet, hvor de kendte, konkrete fysiske rammer understøtter træningen, og problemerne finder deres løsning dér, hvor de opstår. Ofte kan dette afhjælpe et eventuelt øget hjælpebehov.