Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Kognitive vanskeligheder som følge efter en hjerneskade, kan komme til udtryk som problemer med opmærksomheden, hukommelsen og såkaldte eksekutive funktioner.

 - 148,3 KB

  • Opmærksomhedsproblemer kan opleves som nedsat evne til at holde koncentrationen, vanskeligheder med at fravælge irrelevant information, hvorved man let afledes, besvær med at skifte fokus mellem forskellige stimuli og/eller svært ved at gøre flere ting samtidigt - kunne multitaske.
  • Hukommelsesproblemer kan bl.a. opleves som: vanskeligheder med at huske og/eller med at genkalde informationer  og hændelser .
  • Eksekutive problemer kan opleves somvanskeligheder med at tage initiativ og igangsætte nye aktiviteter, planlægge og styre rækkefølgen i opgaver,holde overblik og/eller svært ved at forudse en situation og være fleksibel i måden at løse en opgave på.

Den kognitive træning vil tilrettelægges ud fra dit specifikke problem, dine ressourcer og individuelle ønsker.

Træningen kan omhandle specifikt niveau, hvor der arbejdes med den underliggende kognitive komponent, det kan være strategi træning og træning af kognition i daglige færdigheder og/eller vejledning af de personer som i det daglige støtter din hverdag.elle behov.  Afhængig af en grundig forundersøgelse tilrettelægges træningen på individuelt niveau og i et samarbejde med personer omkring dig. Der vil være mulighed for at tilrettelægge en koordineret indsats mellem neuropsykolog og ergoterapeut.

Som en del af træningen lægges der vægt på at give en forståelse af, hvorledes hjernen bearbejder stimuli og styrer alle handlinger og på hvilken måde en skade i hjernen kan forstyrre disse processer. Denne undervisning kan også rettes mod pårørende.