Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Dysfagi er spise-, drikke- og synkeproblemer opstået som følge af en hjerneskade, der dels har medført lammelser og dels har ramt de dele af hjernen, der styrer den normale tygge/synke funktion.

Problemerne kan omfatte: Nedsat eller manglende evne til at synke, problemer med at håndtere spyt i munden og man synker kun få gange, problemer med at tygge og bearbejde maden, problemer med at drikke tynde væsker, hoste i forbindelse med måltider og/eller stemmen er ”våd” - efter at mad og drikke synkes.

Vanskelighederne kan føre til fejlsynkning med risiko for lungebetændelse. Ofte vil måltiderne strække sig over meget lang tid og der kan opstå vægttab som følge af, at der ikke indtages tilstrækkelig mængde føde.

På baggrund af en udredning af vanskelighederne vurderes muligheden for en indsats evt. i samråd med egen læge. Indsatsen hos Neurfys.dk kan specifikt omfatte: Mundstimulering og træning (Oral motorisk træning), fokus på den siddende stilling ved måltidet samt råd og vejledning omkring konsistens af mad og drikke.

I forløbet vil der blive lagt vægt på et samarbejde med den eller de personer, der i det daglige er med i tilberedning af maden eller støtter op omkring måltidet.