Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Kontakt os

For yderligere information om træningstilbud og målgruppe kan vi kontaktes på:

Telefon 96 10 20 45 eller mail info@neurofys.dk

Præsentationsvideo

om Neurofys.dk

Se her

Intensiv genoptræningsforløb, fleksible træningsforløb og behandling

NeuroFys.dk rehabiliterer/genoptræner voksne, der har pådraget sig skade på centralnervesystemet, som for eksempel apopleksi, traumatisk hjerneskade, sclerose, parkinsonisme, skade efter operation i hjernen, meningitis, iltmangel eller andet. Læs mereRehabilitering sker i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger; specialiserede neurofaglige fysioterapeuter og tilknyttede fagpersoner sikrer en intensiv, koordineret og målrettet indsats.

Det intensive genoptræningsforløb retter sig mod borgeren, der har behov for længerevarende individuel, specialiseret træning (evt. suppleret med hjemmetræning ved behov) med henblik på forbedring af den tabte funktionsevne. Det indbefatter både de fysiske, psykiske og sociale aktiviteter. Forløbet strækker sig typisk over 6 - 10 uger.

Henvisning sker direkte til NeuroFys.dk. Henvisningen følges op af en forundersøgelse af 1½ times varighed, der har til formål at belyse problemområder, indlæringsmuligheder og potentiale. Vi indhenter med borgerens samtykke relevante oplysninger fra læge eller hospitalsafdeling så vidt muligt forud for undersøgelsen. 

I samråd med henvisende instans, borger og pårørende tages stilling til hvilket behandlingstilbud, der er egnet for borgeren. Der sendes et skriftligt tilbud på et individuelt tilpasset genoptræningsforløb indenfor én uge efter forundersøgelsen til henvisende instans/sagsbehandleren.

Der er løbende opstart af genoptræningsforløb, når bevillingen foreligger. Ved afslutning på det intensive genoptræningsforløb vil borgeren og sagsbehandleren modtage en status. Det aftales inden påbegyndelse af genoptræningsforløbet, hvis der fra sagsbehandlers side ønskes en status midtvejs i forløbet.

Kommunal finansiering

Serviceloven § 102 – Intensive specialiserede genoptræningsforløb – bevilges ved særlige behandlingstilbud   

Serviceloven § 86, stk. 2 - hvis borgeren er svækket efter sygdom eller lign. og ikke har været indlagt i umiddelbar forbindelse med dette på sygehus. Genoptræningens hensigt er, at borgeren genvinder tabt funktionsevne.

Sundhedsloven § 140   - Genoptræningsplan - udleveret i forbindelse med udskrivning fra sygehus  kan effektueres hos NeuroFys.dk efter aftale med kommunens rehabiliteringscenter 

 

Pris: Afhængig af opgavens indhold.

Ring eller send en mail for uddybning af ovenstående eller med en konkret forespørgsel.

Uforpligtende snak

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om, hvorvidt Neurofys.dk kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende snak.

Telefon 96 10 20 45 - eller mail: info@neurofys.dk