Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Faktaboks

  • Neurologiske sygdomme har ofte vidtrækkende konsekvenser for såvel dig som for din familie
  • Dine muligheder for  eksempelvis at deltage i familiens aktiviteter, skole/uddannelse og indgå i  arbejdsmarkedet kan være ramt. Ligeledes er muligheden for at indgå i sociale sammenhænge  ofte vanskeliggjort. 
  • Neurologisk genoptræning indgår som en del af  den samlede neurorehabilitering, der sigter mod,  at du opnår høj grad af selvbestemmelse og livskvalitet 
  • Rehabiliteringsbegrebet
    Læs mere

Den overvejende forskel mellem rehabilitering af eksempelvis erhvervet hjerneskade og rehabilitering af andre neurologiske sygdomme er sygdomsforløbenes karakter. Blodprop i hjernen, traumer og lignende er akut indtruffet og afgrænsede skader, der på én gang ændrer personens liv. I modsætning hertil udvikler andre neurologiske sygdomme sig hurtigt eller langsomt over tid, men stabiliserer sig sjældent på et bestemt niveau over længere tid. 

For mennesker med progredierende neurologiske sygdomme er der således et vedvarende behov for rehabilitering. Indholdsmæssigt bygger neurorehabilitering til denne gruppe på samme principper i genoptræningen som hjerneskaderehabiliteringen, men den måde genoptræningen sammensættes på vil være forskellig.

Principper i neurologisk genoptræning 

Forskning viser, at målrettet og specifik træning er væsentlig for, at du efter en skade på nervesystemet opnår en højere funktionsevne. Med udgangspunkt i dine mål trænes specifikt de ting, du har svært ved. En hyppig og høj intensitet i træningen har ligeledes vist sig at være afgørende. Vi tilstræber på klinikken en praksis, der bygger på dokumenteret viden/videnskabelige evidens. Læs mere

Det er vigtigt, at din genoptræning påbegyndes så tidligt som muligt, men forbedringer kan forsætte flere måneder eller år efter skadens opståen afhængig af bl.a. rehabiliteringsindsatsen. 

At træningen foregår i et positivt og dynamisk miljø, med en neuropædagogisk tilgang, hvor ekspertise er et nøgleord, viser sig også at spille ind på genoptræningens effekt og succes. Har du svært ved at overføre det du har lært til dit eget hjem, kan træning af specifikke funktioner med fordel trænes hjemme hos dig.

Målet er overordnet, at du opnår en øget funktionsevne herunder redskaber, der er nødvendige for at opnå størst mulig uafhængighed og selvbestemmelse.

Den specifikke terapi

Vi tilstræber i NeuroFys.dk en praksis, der bygger på dokumenteret viden/videnskabelige evidens. I din genoptræning kan du forvente, at vi anvender udvalgte interventioner såsom ’repetitiv’ funktionstræning, balancetræning, kondition/styrke træning, vægtaflastet gangbåndstræning, bilateral armtræning, elstimulation herunder dropfods stimulator, CIMT, F.O.T.T. ad modum Kay Coombes, cueing (eks. gentagen rytmisk stimulering via syn eller hørelse), BIG elementer fra LSVT Global, musik, spejltræning, neuropædagogiske metoder, skinner og hjælpemidler, hjemmetræning, selvtræning m.m. 

Der anvendes flere terapeutiske tilgange i behandling af mennesker med eksempelvis apopleksi. Vi anvender bl.a. Motor learning, Affolter, Bobath, Neurodynamik m.m.,  som i genoptræningen prioriteres og kombineres efter behov.

Forskellige tests udføres løbende igennem hele træningsforløbet m.h.p. at dokumentere effekt. Da fremgangen normalt er tydelig uge for uge, er dette desuden en yderst motiverende del af genoptræningen.

Uforpligtende snak

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om, hvorvidt Neurofys.dk kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende snak.

Telefon 96 10 20 45 - eller mail: info@neurofys.dk