Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Faktaboks

Fysiske forbedringer er vigtige for at opnå et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, men kan ikke stå alene …

Det er vigtigt, at du tillige:

  • opnår tro på dig selv og optimisme til fremtiden  
  • får genskabt en positiv identitet
  • får fundet  en mening med livet trods sygdommen. 
  • lærer at engagere dig i livet igen.
  • påtager dig ansvar og styring af dit liv så du kan mærke du har kontrol over dit liv. 

… for at få et ”godt liv”. 

Det arbejder vi også på i NeuroFys.dk

Kathrine

Genoptræning efter sygehusophold

Genoptræning efter sprængt blindtarm og nervebetændelse

Kathrines mor henvendte sig til NeuroFys.dk på vegne af sin 27 årige datter. 

Katrine boede hos sine forældre, da længere tids sygehusindlæggelse havde gjort hende afhængig af kørestol og psykisk havde Katrine mistet overskud og gå på mod. 

Eftervéerne fra en sprængt blindtarm og respirator-behandling havde fremkaldt en slags nervebetændelse (refleksdystrofi eller slet og ret CRPS) med lammelse og mange smerter i venstre ben. Kathrine kunne ikke tåle berøring eller at benet hang nedad. Hun kunne ikke støtte på benet og var afhængig af hjælp til at klare bad og påklædning, da hun begyndte genoptræning hos NeuroFys.dk

I dag kan hun danse, cykle og er næsten normalt gående. 

Bortset fra en let dropfod er hun tilbage i fuldt vigør som kosmetiker og har i dag sammen med en kompagnon et firma med 11 ansatte.

Kathrine siger..

- Neurofysioterapeuterne har gjort den afgørende forskel for mig. Jeg havde i den grad brug for mental opbakning, og den fik jeg i form af støtte i, at jeg godt kunne. Jeg følte sig som et ”rigtigt” menneske, hvor alle andre behandlede mig som en syg. Hele den mentale opbygning af min personlighed var meget vigtig, og den gav mig troen på, at det nyttede at genoptræne, fortæller Kathrine.

- Træningsforløbet gav mig også redskaber til at få bearbejdet perioden med masser af smerter, operationer og ”sygehuskuller”, så jeg kunne koncentrere mig om at genopbygge min krop, forsætter Katrine.

- Jeg blev enig med mig selv om, at jeg skulle stoppe ”pylreriet” og få sat tingene i perspektiv. Nok var det op ad bakke at komme i gang med genoptræningen, fordi jeg skulle begynde helt forfra, men det virkede, siger Kathrine.