Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Faktaboks

Fysiske forbedringer er vigtige for at opnå et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, men kan ikke stå alene …

Det er vigtigt, at du tillige:

  • opnår tro på dig selv og optimisme til fremtiden  
  • får genskabt en positiv identitet
  • får fundet  en mening med livet trods sygdommen. 
  • lærer at engagere dig i livet igen.
  • påtager dig ansvar og styring af dit liv så du kan mærke du har kontrol over dit liv. 

… for at få et ”godt liv”. 

Det arbejder vi også på i NeuroFys.dk

Hugo

Genoptræning efter blodprop

Genoptræningsforløb hos NeuroFys.dk

Et liv på plejehjem var ikke lige det, Hugo på 68 havde forestillet sig efter endt behandling for en blodprop i hjernen. Men det var ikke desto mindre den besked, han fik, da han blev udskrevet. Blodproppen havde forårsaget en højresidig lammelse, der gjorde ham afhængig af en kørestol. Også talecentret var blevet ramt. Ved udskrivningen kunne Hugo hverken tale, gå flytte sig selv eller klare toiletbesøg uden opsyn. Hugo havde desuden problemer med opmærksomheden og var meget opgivende. 

Hugos datter og søn finder anbringelse på plejehjem helt uacceptabelt og søger kommunen om intensiv træning hos NeuroFys.dk. Dette afslås. Hugos datter vælger at flytte ind ved Hugo ved udskrivningen og det lykkes hende at få orlov jv.f paragraf 118 om "Pasning af nærtstående under kritisk sygdom”. De beslutter selv at betale for det intensive genoptræningsforløb i NeuroFys.dk – der ender med at strække sig over 5 måneder, hvor de 3 første måneder består af daglig træning efterfulgt af træning 2 gange om ugen de sidste par måneder. Indimellem foregik træningen i hjemmet.

Efter disse 5 måneder er Hugo gående med en let halten, men uden stok, han er fuldstændig selvhjulpen og har genoptaget bilkørsel. Datteren er flyttet hjem til sig selv og Hugo klarer sig nu alene i hjemmet inkl. indkøb og lettere madlavning.  Hugo har dog stadig brug for vedligeholdende træning, for at fastholde det, han har opnået. Sproget er fortsat en del påvirket, men bedret så han i dag kan samtale og benytte telefon.

Den eneste hjælp Hugo modtager fra det offentlige er rengøringshjælp hver 14. dag.

Hugo siger..

- Jeg ville have siddet på plejehjem, hvis ikke min datter var trådt til. Og jeg kan kun sige, at genoptræningen har gjort den afgørende forskel, så jeg nu stort set har det liv jeg havde før. Jeg kan klare mig på egen hånd. Det er livskvalitet for mig.

- Jeg har igen fået større overskud – ikke blot til at klare min hverdag, men også i min omgang med andre mennesker.

- At stedet ikke er så stort gør, at man kommer hinanden mere ved og kan følge og snakke med hinanden. Det er et lille og hyggeligt miljø med de rigtige faciliteter. Der er også plads til sjov og masser af humor fylder lokalet.

- Det er også godt for de pårørende at møde andre i samme situation. Her er blevet udvekslet mange ideer og erfaringer. 

- Terapeuterne har altid haft tid til at snakke og lytte til os. De har taget os og genoptræningen meget seriøs. De har et sjældent overskud.