Ring +45 96 102045
og hør nærmere

Sønderlandsgade 24
7500 Holstebro
Tlf +45 96 102045

Faktaboks

Fysiske forbedringer er vigtige for at opnå et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, men kan ikke stå alene …

Det er vigtigt, at du tillige:

  • opnår tro på dig selv og optimisme til fremtiden  
  • får genskabt en positiv identitet
  • får fundet  en mening med livet trods sygdommen. 
  • lærer at engagere dig i livet igen.
  • påtager dig ansvar og styring af dit liv så du kan mærke du har kontrol over dit liv. 

… for at få et ”godt liv”. 

Det arbejder vi også på i NeuroFys.dk

Simon

Fra kørestol til stok...

Behandling af blodprop i hjernen

Simon fik for 1½ år siden en blodprop i hjernen og blev lammet i hele venstre side af kroppen.

Efter over et års genoptræning på henholdsvis Holstebro sygehus, Lemvig neurorehabilitering , Hammel Neurocenter og efterfølgende i kommunalt regi var Simon forsat kørestolsbruger. Simon kunne endvidere ikke selv manøvrere kørestolen rundt i huset, flytte sig over på toilettet eller stå uden at støtte sig til et greb. Han var total afhængig af sin hustru i hverdagens gøremål.

I dag - efter et intensivt specialiseret genoptræningsforløb hos Neurofys.dk - har Simon sluppet kørestolen og færdes nu alene rundt i hjemmet med stok. Der er heller ikke længere brug for hjælp ved toiletbesøg.

 - 212,9 KBSimon og hans hustru har frem til Simon blev ramt af en blodprop i hjernen begge været meget fysiske aktive. Så da Simon d. 17. januar 2016 blev syg og helt afhængig af sin hustru var det en kæmpe omvæltning for parret.

Efter et års genoptræning dels under indlæggelse på Holstebro Sygehus, rehabiliteringsafdeling i Lemvig og Hammel samt på kommunens rehabiliteringsafsnit og i hjemmet blev Simons genoptræningsforløb afsluttet, idet Simons funktionsniveau blev vurderet stationært.

Desværre var Simon ikke kommet så langt som Simon og hustruen havde håbet på og troet muligt - og hverdagen var besværlig, idet Simon havde behov for hjælp til alle forflytninger og hjælp til at manøvrere kørestolen rundt i hjemmet. At toiletbesøget kun kunne foregå med bækkenstol låste endvidere ægteparret til kun at deltage i kortere ture udenfor hjemmet. 

Simon og ægtefælle valgte derfor at henvende sig i Neurofys.dk med håbet om, at Simon kunne opnå en større selvstændighed i hverdagen. Her blev det vurderet, at Simon forsat havde træningspotentiale og en træningsplan blev lagt med 4 gange a’ 1½ time specialiseret træning pr. uge. Træningsbesøg i hjemmet var ligeledes en del af træningsindsatsen. Allerede efter 2 måneder kunne Simon med let støtte af sin hustru gå kortere afstande med en stok i hjemmet. 

Her ved afslutningen af sit andet intensive specialiserede genoptræningsforløb har Simon sluppet kørestolen helt og færdes alene rundt i hjemmet med brug af stok. Simon kan nu rejse sig fra sin hvilestol, samle ting op fra gulvet, gå ud og lave kaffe, selv gå i seng - og klarer endvidere toiletbesøg selvstændigt. 

Ekspertisen i Neurofys.dk’s intensive genoptræning og den konsekvens og ihærdighed, som Simon og ægtefællen har lagt i træningen og i opfølgningen i hjemmet, har gjort hverdagen væsentlig nemmere. Det har endvidere betydet, at parret har kunnet genoptage dagsture samt ferie og weekendophold med familie og venner.

Læs mere om intensiv specialiseret genoptræning til apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen)

Simon siger..

- Jeg kunne gå med stok efter lidt mere end tre måneder og bruger i dag kun kørestolen, når der er et længere stykke/for langt at gå udenfor. Jeg har fået en god balance og kan nu også træne derhjemme på motionscyklen.

- Udover det fysiske er der også sket ændringer på det psykiske plan – Simon er mere nærværende og har større overskud på det mentale plan, supplerer ægtefællen.

- At jeg er blevet mobil og selv kan klare toiletbesøg har haft stor indflydelse på mit liv. Det har været hårdt, men træningen har i den grad givet mening.

- Vi er helt overbeviste om, at jeg ikke var kommet ret meget videre, hvis der bare blev trænet videre med almindelig vederlagsfri fysioterapi-træning.

- Det har været et dejligt miljø fra første dag. Fysio’erne går meget stille og roligt frem – og ikke mindst snakken under træning har været rigtig god.

- De har stor erfaring med deres målgruppe – er specialuddannede – og de arbejder intensivt – det er effektivt.

- Vi er ikke i tvivl – det kan ikke gøres bedre!  :)